Homepage Ons op facebook Ons op you-tube Onze webshop De Dharma-Lotus Blog Ons op Linkedin

Wat is tantra ?
 
 

dharma-lotus > tantra-lotus > wat is tantra

Tantra

Het woord Tantra komt uit het Sanskriet en is afgeleid van tan wat Ďexpansie en expressieí betekent. Als we het hebben over Tantra moeten we een paar dingen loskoppelen, namelijk Boeddhistische (Tibetaanse) Tantra, Tantra-Dharma en Tantra-Yoga. 

Boeddhistische tantra
Dit is de mystieke leer van het (Tibetaans) Boeddhisme. Het Tibetaanse Boeddhisme wordt ook wel Tantristisch Boeddhisme genoemd. Werken met symbolen, mantra's en reiki zijn allemaal voortkomend uit de Boeddhistische Tantra. Binnen de Boeddhistische Tantra zijn 5 stromingen waaronder de Kum nye.

Tantra-dharma
"De leer van de Tantra" ofwel de theorie van de tantra. Hierin wordt uitgelegd dat prana de natuurlijke staat van de mens is en aangezien prana "de energie van de balans is" de mens van nature in balans dient te zijn. Dat de mens vaak in onbalans is wordt veroorzaakt door (uiteindelijk) conditioneringen. Hoe je deze conditioneringen kunt herkennen en weg kunt halen wordt beschreven in de tantra-dharma.

Tantra-Yoga
Dit is de beoefening van de Tantra-dharma. Tantra-dharma is de theoretische leer, Tantra-Yoga (met grote Y) is de praktische uitoefening.

Er bestaan 2 zeer korte en mooie beschrijvingen van wat tantra is:

"Tantra is balans"

"Tantra gaat over grenzen"

Tantra is balans

'Normaal' gesproken leven wij op basis van gewoontepatronen, structuren, regels, aangeleerd gedrag en de-regels-van-de-samenleving. Dit wordt binnen de tantra als geconditioneerd gedrag gezien: sill„. Deze sill„ hanteren wij omdat we het idee hebben zodoende binnen de lijntjes te tekenen, het zo goed te doen, ofwel op de manier in balans te zijn. Dit is onjuist. Balans is een individueel gegeven en dat is niet te omschrijven met een collectieve regel. Een bepaalde situatie kan mij in balans brengen en jou uit balans, toch heeft geen van ons beide gelijk als we zeggen: "deze situatie is goed c.q. slecht voor je". Als iets goed voor je is dan kan je dat opmerken omdat de prana veelvuldig aanwezig is ťn goed stroomt. Als iets niet goed voor je is zal een andere energie (boosheid, verdriet, angst) veelvuldig aanwezig zijn ťn goed stromen. Als we boos zijn dan merken we dat op, ons gehele lichaam reageert op deze boosheid (ademhaling, hartslag, adrenaline, gedachten, attitude, etc...). Boosheid is een gemakkelijk herkenbare energiestroming in ons lichaam net als verdriet of angst. Prana is ook een energiestroming in ons lichaam en ook deze kunnen we opmerken; we voelen geluk, gelijkmoedig, compassie en mededogen, we zitten dus "lekker in ons vel". Het is niet zo heel moeilijk onszelf boos te maken, maar hoe zorg je ervoor dat je in prana komt, tantra is een methode die hier helemaal op gericht is. Tantra begint als de prana veelvuldig aanwezig is ťn goed stroomt.

Tantra gaat over grenzen

Boosheid is iets wat je overkomt: je wordt boos. Je bent het niet altijd, het is niet je natuurlijke staat, je wordt boos, je wordt verdrietig, je wordt jaloers, je krijgt angst. Gelijkmoedig wordt je niet, je bent het al. Het is de natuurlijke staat van de mens en wordt veroorzaakt door prana. Echter, prana wordt vaak overschaduwt door andere energie zoals boosheid, verdriet of angst. Als deze afwezig zijn blijft de prana vanzelf over.
Er zijn nu 2 manieren om in de prana energie te komen:

ē zorgen dat alle andere energieŽn niet of nauwelijks aanwezig zijn
ē zorgen dat prana groter wordt dan alle andere energieŽn.

zorgen dat alle andere energieŽn niet of nauwelijks aanwezig zijn
Om dit voor elkaar te krijgen moeten we gaan onderzoeken waar deze andere energieŽn vandaan komen. De tantra-dharma beschrijft dat de conditionering uiteindelijk de veroorzaker is van alle in-onbalans-verkerende energieŽn. Als de conditionering zegt: "als ik schone kleren heb aangedaan moeten deze minimaal 2 dagen schoon blijven", dan zal er ergernis in je ontstaan als er na 5 minuten als een vlek op je shirt zit. En hoe meer conditioneringen wij hebben, hoe vaker we uit balans geraken. Andersom kan je dit ook zeggen: hoe minder conditioneringen wij hebben, hoe minder vaak wij in onbalans geraken. het loont dus de moeite deze conditioneringen te gaan onderzoeken en je telkens af te vragen wat de waarde is van deze conditionering; staat deze wel goed, kan deze niet weg, en wat ligt er aan de andere kant van de conditionering? De conditionering (grens) onderzoeken is deze van alle kanten te bekijken, er overheen te gaan. Ook dit doen we binnen de tantra. Tantra gaat dus over grenzen om er vervolgens achter te komen dat de conditionering (vaak) onjuist is, verkeerd staat of in zijn geheel weg kan. Dit is een meer therapeutische benadering van de tantra.

zorgen dat prana groter wordt dan alle andere energieŽn
Tantra hoeft niet altijd therapeutisch en zwaar en moeilijk te zijn. Tantra is ook iets om van te genieten en dat is gelukkig heel goed mogelijk, ook al zijn er vele andere energieŽn in het lichaam aanwezig. Het lichaam reageert altijd op de energie die op dat moment het grootste is. Zo kan je boos zijn ťn verdrietig en toch voornamelijk reageren vanuit boosheid (de energie van boosheid is dan leidend). Maar je kan ook boos ťn verdrietig zijn en  reageren vanuit verdriet (de energie van verdriet is dan leidend). We hoeven dus alleen maar de prana zo groot mogelijk te krijgen in het lichaam om te zorgen dat het gehele lichaam gaat reageren op deze prana. Dit doen we met de massage, yoga, meditatie en sessie.
Prana laat zich aanmaken door de samenvoeging (1e transformatie) van Shiva en Parvati, de 2 energieŽn die de basis vormen voor elke (on)balans in het lichaam. Het is nu de kunst deze prana heel groot neer te zetten en door te laten stromen door het gehele lichaam. Als dat lukt, dan beoefenen we tantra.

Nog meer tantra

Tantra beperkt zich niet alleen tot de zojuist genoemde methoden (massage, yoga, meditatie, sessie). Tantra is het stadia waarin prana de grootst aanwezige energie in het lichaam is. Dat kan op elk moment zowel bewust als onbewust en zowel opgewekt als spontaan plaatsvinden. Hoe minder jij gebonden bent aan regels en conditioneringen hoe meer je in balans zult zijn. Je hoeft niet de conditioneringen te volgen, volg alleen maar je eigen prana stroming. Prana is balans en elke handeling voortkomende uit balans creŽert balans. Als je in prana bent hoef je dus nooit 'bang' te zijn dat je een onjuiste handeling doet. Je wordt vrijer omdat je datgene doet wat zuiver is voor jou. Niet gezien vanuit je ego (egoÔsme) maar neutraal geobserveerd. Zodoende is tantra altijd meditatief en leer je om bewuster om te gaan, neutraler te kijken en direct op te merken als je in onbalans komt. Of je dan meegaat met deze onbalans of niet is dan een keuze die jij bewust dient te maken.

Wat tantra niet is

Tantra wordt helaas maar al te vaak geassocieerd met seksualiteit. Tantra is een levensvisie, leven vanuit balans en inzicht krijgen in jezelf. Dit kan betrekking hebben op elk aspect van het leven, ook de seksualiteit. Maar tantra is gťťn seksuele leer en geen erotische happening.  Ben je uit op seksueel plezier, dan leef je vanuit begeerte en dat is nu net wat tantra niet is.