Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

Han posities voor de tantra massage, posities 10t/m 21)
 
 

dharma-lotus > tantra-lotus > massage > de 21 Han posities (11 t/m 21)

Een kort overzicht van de 21 Han posities:

Positie 1 – de brede Han
Positie 2 – Tji’n Han van de hoge rugspier
Positie 3 – Tji’n Han van de middengroepspieren
Positie 4 – trekken van een sterke okselspier
Positie 5(a) – Bo Han van een sterke okselspier
Positie 5(b) – Tji’n Han van de okselspier
Positie 6 – trekken van een sterke nekspier
Positie 7(a) – Bo Han van een sterke nekspier
Positie 7(b) – Tji’n Han van de nekspier
Positie 8 – horizontaal rolletje
Positie 9 – verticaal rolletje
Positie 10 – ‘scheuren van de huid’ verticaal
Positie 11 –‘scheuren van de huid’ Bo
Positie 12 – korte Bo
Positie 13 – lange Bo
Positie 14 – vlinderen
Positie 15 – de grote rotatie
Positie 16 – de nek knijpen
Positie 17 – de nek trekken
Positie 18 – schouderblad liftend trekken
Positie 19 – schouderblad liftend duwend
Positie 20 – kleine rotatie
Positie 21 – pushen

Positie 11 –‘scheuren van de huid’ Bo

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Deze Han is gericht op de blaasmeridiaan en de huidlagen.

Plaats de duim of vingers van de linkerhand op de blaasmeridiaan. Met de rechterhand pak je een huidplooi (horizontaal) tussen duim en vingers en knijpt/trekt deze naar de zijkant van het lichaam toe (Bo). Hierdoor komt spanning te staan op de meridiaan waar je met de linkerhand over masseert naar beneden toe.

Deze positie laat zich goed combineren met ‘het scheuren van de huid’ (positie 13). Doe eerst 13 en masseer daarna de Bo naar de flanken toe door.
Je kunt zelf bepalen tot hoever je de trekbeweging maakt. Je kan de huidplooi ook met de volle hand pakken zodat je verder kan doortrekken.
Gebruik bij deze Han positie niet teveel olie, hoe meer grip hoe beter.

Terug naar de index


Positie 12 – korte Bo

Positie: de tantric zit aan de rechterzijde van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de hoge rugspier en de blaasmeridiaan.

Plaats beide handen plat op het lichaam, naast elkaar zodat de duimen elkaar een beetje overlappen. De polsen liggen nu tegen de wervelkolom aan. Duw nu met de zijkant van de duim tegen de rechterzijde van de wervelkolom, over de blaasmeridiaan en vervolgens tegen de hoge rugspier. Doe dit vervolgens ook met je rechterduim, gevolgd door de linkerduim, etc…
Duw de hoge rugspier zo ver mogelijk weg, totdat deze terugschiet.


Deze positie is samen met Han positie 20 en 21 gericht op de blaasmeridiaan. Je kunt zodoende deze 3 zeer goed met elkaar combineren. Wissel niet te snel af, herhaal de positie en ga dan over in de volgende.

Terug naar de index


Positie 13 – lange Bo

Positie: de tantric zit aan de rechterzijde van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de hoge rugspier, middengroepspieren en de blaasmeridiaan.

De beginpositie is eender als bij de korte Bo (positie 12), alleen bij de lange Bo voer je de Bo met de rechterhand uit terwijl de linkerhand de korte Bo op de meridiaan blijft maken. Je kunt dit echter ook met linkerhand-rechterhand-linkerhand afwisselen.
Bij deze korte Bo stop je als de hoge rugspier terugsTji’net, nu masseer je door en gebruik je de onderkant van je hand/pols om door te masseren tot aan/voorbij de okselspier.
Als iemand dikkig of gespierd is kan je dit doen in een hoek van 90 graden tov de wervelkolom. Zijn de ribben duidelijk voelbaar, doe deze positie dan diagonaal met de ribben mee.


Deze positie laat zich goed combineren met ‘het scheuren van de huid’ (positie 11). Doe eerst 11 en masseer daarna de Bo naar de flanken toe door.
Gebruik bij deze Han positie niet teveel olie, hoe meer grip hoe beter.

Terug naar de index


Positie 14 – vlinderen

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de hoge rugspier, middengroepspieren en de blaasmeridiaan.
Bij deze positie masseer je met je handen, polsen en onderarmen.

Je linkerhand ligt zo gedraaid op de linkerrug helft zodat de duim op de blaasmeridiaan ligt (wijzend naar boven) en de rest van de hand over de hoge rugspier. Je rechterhand ligt op de middengroepspieren.
Masseer nu met druk (gebruik je gewicht) naar beneden toe. Je rechterhand gaat nu diagonaal naar de zijkant toe, onder het schoudergewricht door (masseer met de polsen) tot ongeveer bij de zwevende ribben en trek dan deze hand langs de flanken terug (masseer met de gehele onderarm en hand) tot in de oksel en keer weer terug naar je beginpositie. Je linkerhand masseer recht naar beneden toe waarbij de onderkant hand en duim de blaasmeridiaan masseert en de rest van de hand de hoge rugspier. Zorg voor een goede balans. Dit werkt het fijnst als de handen om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.


Deze positie laat zich zeer goed combineren met de posities 1 en 15. Maak hier 1 geheel voor door de gehele rug(helft) te masseren met deze combinaties van Han’s.
Deze positie laat zich ook goed combineren met het liften, trekken en duwen van het schouderblad (18/19) Doe eerst Han positie 18 en 19, en ga daarna vanuit de blaasmeridiaan onderlangs de schouderbladeren naar de heupen masseren.
Als je weinig olie gebruikt bij deze positie zal je meer kracht moeten geven, de huid zal meer ‘scheuren’ (spanning opbouwen) en sneller rood en warm worden. Je kunt ook wat meer olie gebruiken waardoor je meer op het liggen kunt hangen en glijden, de massage zal sensueler aanvoelen.

Terug naar de index


Positie 15 – de grote rotatie

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de hoge rugspier, middengroepspieren en de meridianen aan beide zijden van de rug. Je masseert dus beide rug helften tegelijkertijd.
Bij deze positie masseer je met je handen, polsen en onderarmen.

Plaats je linkerhand op de rechterrug helft (vanaf jouw positie gezien links) en vice versa.
je duim ligt op de meridiaan, de rest van de hand over de hoge rugspier, middengroepspieren en wellicht (afhankelijk van de grote van de handen en rug) de vingertoppen bij de okselspieren.
Laat je nu naar beneden glijden, maak goed gebruik van je eigen gewicht. Masseer door tot aan het bekken en ga vlak ervoor naar de zijkanten (Bo) tot aan de heupen. Maak deze neergaande massagebeweging met je handen, polsen en onderarmen. Ga nu vanaf de heupen langs de flanken naar de oksels en terug naar de beginpositie. Herhaal dit meerdere malen.


Doe dit met beide handen zo synchroon mogelijk, dat voelt het fijnste aan voor beiden.
Deze positie laat zich zeer goed combineren met de posities 1 en 14. Maak hier 1 geheel voor door de gehele rug(helft) te masseren met deze combinaties van Han’s.
Als je weinig olie gebruikt bij deze positie zal je meer kracht moeten geven, de huid zal meer ‘scheuren’ (spanning opbouwen) en sneller rood en warm worden. Je kunt ook wat meer olie gebruiken waardoor je meer op het liggen kunt hangen en glijden, de massage zal sensueler aanvoelen.

Terug naar de index


Positie 16 – de nek knijpen

Positie: de tantric zit aan de rechterzijde van het lichaam.
Deze Han positie is gericht op de beide nekspieren en beide meridianen aan weerzijde van de wervelkolom. Je masseert dus beide zijden tegelijk.

Linkerhand: plaats de middelvinger op de blaasmeridiaan (links) en de wijsvinger op de galblaasmeridiaan (rechts). Doe dit met de vingertoppen naar het hoofd gericht.
Rechterhand: plaats je middelvinger en/of wijsvinger op de nekspier ter linkerzijde en de duim op de nekspier ter rechterzijde. Doe dit met de vingertoppen naar beneden toe gericht.
Je linkerhand maakt nu korte masserende beweging over de meridianen vanaf de schedelrand tot aan 4e nekwervel. Je rechterhand knijpt aan weerzijde tegen de nekspieren aan om ze samen te knijpen. Doe de bewegingen van de linker- en rechterhand om en om zodat er een mooie masserende balans ontstaat.


Positie 16 en 17 kan je samen zeer goed combineren in een rotatie.

Terug naar de index


Positie 17 – de nek trekken

Positie: de tantric zit aan de rechterzijde van het lichaam.
Deze Han positie is gericht op de beide nekspieren en beide meridianen aan weerzijde van de wervelkolom. Je masseert dus beide zijden tegelijk.
Linkerhand: plaats de middelvinger op de blaasmeridiaan (links) en de wijsvinger op de galblaasmeridiaan (rechts). Doe dit met de vingertoppen naar het hoofd gericht.

Rechterhand: plaats je middelvinger en/of wijsvinger op de nekspier ter linkerzijde en de duim op de nekspier ter rechterzijde. Doe dit met de vingertoppen naar beneden toe gericht.
Je linkerhand maakt nu korte masserende beweging over de meridianen vanaf de schedelrand tot aan 4e nekwervel. Je rechterhand knijpt aan weerzijde tegen de nekspieren aan om ze uit elkaar te trekken. Doe de bewegingen van de linker- en rechterhand om en om zodat er een mooie masserende balans ontstaat.


Positie 16 en 17 kan je samen zeer goed combineren in een rotatie.

Terug naar de index


Positie 18 – schouderblad liftend trekken

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Deze Han positie is gericht op de ‘verborgen’ rugspieren liggend onder het schouderblad en de blaasmeridiaan.
Wees voorzichtig met deze techniek.

De kunst is om eerst het schouderblad te liften. Dit kan soms moeizaam gaan. Een hulpmiddel is door de linkerarm van de persoon op de rug te leggen (duim wijzend naar boven) en voorzichtig omhoog te halen. Een andere methode is door op het schoudergewricht te duwen.
Je ziet nu dat het schouderblad enigszins omhoog steekt en dat je met je vingers eronder kunt komen. Hoe meer je het schouderblad omhoog en/of opzij trekt hoe meer ruimte je eronder ervaart. Hier liggen meerdere spieren die je nu kunt masseren. Doe dit weer tegelijk met het masseren van de blaasmeridiaan.


Soms heb je beide handen nodig bij het trekken van het schouderblad. Doe dit dan ook met beide handen en ga daarna de meridiaan afmasseren.
Deze positie laat zich ook goed combineren met het liften, trekken en duwen van het schouderblad (18/19) Doe eerst Han positie 14 en 19, en ga daarna vanuit de blaasmeridiaan onderlangs de schouderbladeren naar de heupen masseren.

Terug naar de index


Positie 19 – schouderblad liftend duwend

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Deze Han positie is gericht op de ‘verborgen’ rugspieren liggend onder het schouderblad en de blaasmeridiaan.
Wees voorzichtig met deze techniek.

Deze positie is een gevolg op positie 17, maar kan ook individueel gedaan worden. Neem de beginpositie over zoals in Han positie 17 besproken. Ga nu niet meer trekken aan het schouderblad, maar roteer ermee. Maak kleine, steeds grotere cirkelvormige bewegingen. Doe dit weer tegelijk met het masseren van de blaasmeridiaan.

Soms heb je beide handen nodig bij het trekken van het schouderblad. Doe dit dan ook met beide handen en ga daarna de meridiaan afmasseren.
Deze positie laat zich ook goed combineren met het liften, trekken en duwen van het schouderblad (14/18) Doe eerst Han positie 18 en 19, en ga daarna vanuit de blaasmeridiaan onderlangs de schouderbladeren naar de heupen masseren.

Terug naar de index


Positie 20 – kleine rotatie

Positie: onbelangrijk
Deze Han positie richt zich geheel op de blaasmeridiaan.

Bij de kleine rotatie maak je kleine cirkel-, ovaal-, of lemniscaat achtige bewegingen op de meridiaan en blijf je dus tussen wervelkolom en hoge rugspier. Draai de cirkels linksom. Tijdens deze beweging ga je geleidelijk naar beneden toe.
 
Deze positie is samen met Han positie12 en 21 geheel gericht op de blaasmeridiaan. Je kunt zodoende deze 3 zeer goed met elkaar combineren. Wissel niet te snel af, herhaal de positie en ga dan over in de volgende.

Terug naar de index


Positie 21 – pushen

Positie: onbelangrijk
Deze Han positie richt zich geheel op de blaasmeridiaan.

Bij het pushen beweeg je met een vinger pulserend op de meridiaan. Alsof je een verstopping in een rietje zoekt maak je kleine op en neergaande bewegingen over de gehele meridiaan naar beneden toe. Dit kun je met 1 vinger doen of met meerdere. Als je het met 1 hand doet, plaats de ander ergens neutraal op het lichaam, deze masseert niet.
 
Deze positie is samen met Han positie12 en 20 geheel gericht op de blaasmeridiaan. Je kunt zodoende deze 3 zeer goed met elkaar combineren. Wissel niet te snel af, herhaal de positie en ga dan over in de volgende.

Terug naar de index