Homepage   Ons op facebook Ons op you-tube Ons op you-tube Ons op you-tube Onze webshop   

Han posities voor de tantra massage, posities 1 t/m 10)
 
 

dharma-lotus > tantra-lotus > massage > de 21 Han posities (1 t/m 10)

We beschrijven in dit artikel de han posities. In ons e-boek "Boek van Tantra" staan deze uitgebreider beschreven inclusief illustraties zo ook vele technieken. Zie hier voor meer informatie en bestelling.

Binnen de tantra massage wordt de Han posities met beide handen tegelijkertijd uitgevoerd. Eén hand, of een deel ervan, masseert de blaasmeridiaan of de galblaasmeridiaan en de andere hand masseert een spier of spiergroep.

Blaas- en galblaas meridiaan

Volgens de Sweda ligt de blaasmeridiaan links en de galblaasmeridiaan rechts tegen de wervelkolom aan gelegen (in de Chinese geneeswijze worden beide de primaire en secundaire  blaasmeridiaan genoemd). Je kunt dit voelen door in het ‘plasgootje’ tussen de wervelkolom en hoge rugspier met een vinger te masseren.
Beide meridianen sturen het lichaam aan om afvalstoffen af te voeren, dit zijn zowel fysieke-, emotionele-, mentale- als spirituele blokkades. Deels gaan deze middels de natuurlijke weg (blaas) het lichaam uit, deels middels de aarding. Dit is ook de reden waarom we deze meridiaan altijd van boven naar beneden toe masseren. Masseren van onder naar boven toe mag wel, als de massagebeweging terug naar beneden maar steviger is.

Spieren

Bij een Han positie masseer je continue met een (deel van de) hand over de blaas- of galblaasmeridiaan. Met de andere hand masseer je een spier of spiergroep aan dezelfde kant van de rug. Grofweg zijn deze in 4 spiergroepen in te delen:
De hoge rugspier
Deze loopt vanaf de nek aan weerzijden van de wervelkolom recht naar beneden toe en verdwijnt onder het bekken. Tussen de wervelkolom en de hoge rugspier loopt de galblaas- (rechts) of blaasmeridiaan (links).

De middengroepspieren
In het midden van de rug lopen van de schouder tot onderaan de rug meerdere sieren diagonaal over de rug en overlappen elkaar.

De okselspier
Vanaf het schoudergewricht loopt een dikke spier aan de zijkant van het lichaam tot aan de zwevende ribben.

De nekspier
Deze loopt vanaf de hals de schouder in tot aan het schoudergewricht.
Als je een spier(groep) masseert aan de linkerkant van de rug masseer je tegelijk de blaasmeridiaan, masseer je een spier(groep) aan de rechterkant van de rug dan masseer je tegelijk de galblaasmeridiaan. Tijdens het masseren van een spier(groep) komen afvalstoffen en blokkades vrij vanuit de spier(groep), Chakra, andere meridianen, marmapunten, Shiva of Parvati welk zodoende gelijk afgevoerd worden.

21 han posities

Er zijn in totaal 21 Han posities op zowel de linker- als rechterrug helft. Echter, deze zijn nooit allemaal bij 1 persoon te vinden. Afhankelijk van iemands spieropbouw vallen er Han posities af. Voorts kent elke Han positie meerdere varianten doordat je de handen op een andere manier kunt plaatsen. Je kunt de Han positie uitvoeren aan de zijkant van het lichaam, zittend over de billen of zittend aan het hoofd. Daardoor plaats je de handen steeds anders en wordt de massagebeweging anders. Hierdoor krijg je steeds een variant. Tot slot is het mogelijk om Han posities met elkaar te combineren.
Een kort overzicht van de 21 Han posities:

Positie 1 – de brede Han
Positie 2 – Tji’n Han van de hoge rugspier
Positie 3 – Tji’n Han van de middengroepspieren
Positie 4 – trekken van een sterke okselspier
Positie 5(a) – Bo Han van een sterke okselspier
Positie 5(b) – Tji’n Han van de okselspier
Positie 6 – trekken van een sterke nekspier
Positie 7(a) – Bo Han van een sterke nekspier
Positie 7(b) – Tji’n Han van de nekspier
Positie 8 – horizontaal rolletje
Positie 9 – verticaal rolletje
Positie 10 – ‘scheuren van de huid’ verticaal
Positie 11 –‘scheuren van de huid’ Bo
Positie 12 – korte Bo
Positie 13 – lange Bo
Positie 14 – vlinderen
Positie 15 – de grote rotatie
Positie 16 – de nek knijpen
Positie 17 – de nek trekken
Positie 18 – schouderblad liftend trekken
Positie 19 – schouderblad liftend duwend
Positie 20 – kleine rotatie
Positie 21 – pushen

In ons e-boek "Boek van Tantra" staan zeer vele technieken zoals deze uitgebreider omschreven inclusief illustratie. Zie hier voor meer informatie en bestelling.

Tricks, do’s en dont’s
De Hanposities kennen geen volgorde of nummering. De nummering welk ik in ons boek aangeef is puur en alleen om dit schrijfwerk overzichtelijk te houden en verwijzingen te kunnen maken.
Om de houding en posities aan te geven ga ik er van uit dat de massage op een mat plaatsvindt en dat de tantric zich op dezelfde mat begeeft, er is dus geen hoogteverschil is.
Als ik een Han positie beschrijf welk op 1 rughelft gericht is ga ik uit van de linkerzijde en dus ook van de blaasmeridiaan. Dezelfde Han positie kan je ook op de rechterzijde uitvoeren (inclusief galblaasmeridiaan).
Afhankelijk van de Han positie gebruik je weinig of veel olie.
Bij weinig olie moet je meer kracht zetten, krijg je meer wrijving en meer warmte.
Bij veel olie kan je meer vanuit je gewicht masseren, is er minder wrijving en voelt de massage sensueler aan.
Wees creatief, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Binnen de tantra massage wordt de Han posities met beide handen tegelijkertijd uitgevoerd. Eén hand, of een deel ervan, masseert de blaasmeridiaan of de galblaasmeridiaan en de andere hand masseert een spier of spiergroep. Er zijn 21 Han posities die enkelvoudig of in combinatie uitgevoerd kunnen worden. We hebben een kort overzicht gegeven van deze 21 Han posities:
 

Positie 1 – de brede Han

Positie: de tantric zit aan de zijkant van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de volle (linker) helft van de rug en de blaasmeridiaan.
Er wordt met beide open handen gemasseerd.

Dit is een zeer brede en algemene Han positie waarmee je goed de massage kunt beginnen. De tantric op de knieën zit en beide handen naast elkaar op de tegenovergestelde rughelft plaatst (je masseert de linkerrug helft, dus je zit zelf rechts of vice versa). De duimen wijzen nu naar elkaar en de polsen liggen tegen de wervelkolom aan. Je masseert nu met open handen van boven (nek) naar beneden (bekken) waarbij de duimen de meridiaan masseert en de rest van de handen de hoge rugspier (palm) en de middengroepspieren (vingers). Masseer kruislings waarbij de onderste hand steeds weer naar boven toegaat, behoud contact met het lichaam.

Deze positie laat zich zeer goed combineren met de posities 14 en 15. Maak hier 1 geheel voor door de gehele rug(helft) te masseren met deze combinaties van Han’s.
Als je weinig olie gebruikt bij deze positie zal je meer kracht moeten geven, de huid zal meer ‘scheuren’ (spanning opbouwen) en sneller rood en warm worden.
je kunt ook wat meer olie gebruiken waardoor je meer op het liggen kunt hangen en glijden, de massage zal sensueler aanvoelen.

Terug naar de index


Positie 2 – Tji’n Han van de hoge rugspier

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de hoge rugspier en de blaasmeridiaan.

Plaats de je duim of zijkant van je linkerhand in de blaasmeridiaan en je rechterhand leg je op de hoge rugspier. Beide handen bewegen nu naar beneden toe. Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam. 

Deze positie laat zich zeer goed combineren met positie 3  en 4/5 (afhankelijk van de okselspier). Masseer enkele malen de rugspier, waaier uit om enkele malen de middengroepspieren te masseren en ga zo ook naar de okselspier.

Terug naar de index


Positie 3 – Tji’n Han van de middengroepspieren

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de middengroepspieren en de blaasmeridiaan.

Plaats de je duim of zijkant van je linkerhand in de blaasmeridiaan en je rechterhand leg je op de middengroepspieren. Beide handen bewegen nu naar beneden toe. Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.

Deze positie laat zich zeer goed combineren met positie 2 en 4/5 (afhankelijk van de okselspier). Masseer enkele malen de rugspier, waaier uit om enkele malen de middengroepspieren te masseren en ga zo ook naar de okselspier.

Terug naar de index


Positie 4 – trekken van een sterke okselspier

Positie: de tantric zit aan de rechterzijde van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de okselspier en de blaasmeridiaan.
Uitgaande van een sterk ontwikkelde okselspier.

Plaats je rechterhand zo op de linkerrug helft dat de palm van je hand of je duim in de blaasmeridiaan (naar beneden gericht)  ligt en gemakkelijk naar beneden kan masseren. Je linkerhand leg je op de okselspier in de oksel. Uitgaande dat dit een goed ontwikkelde spier is kan je deze met je hand volledig omvatten als een kabel en terwijl je naar beneden masseert omhoog/naar je toe trekken. Beide handen bewegen nu naar beneden toe. Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.

Positie 4 en 5 zijn zeer goed te combineren. Maak de trekkende beweging met je hand en de duwende (Bo) beweging met je pols en onderarm.
Deze positie laat zich zeer goed combineren met positie 2 en 3. Masseer enkele malen de rugspier, waaier uit om enkele malen de middengroepspieren te masseren en ga zo ook naar de okselspier.
Deze positie is ook goed te combineren met de nekspier (6/7). Begin in de nek en vanaf de schouder ga je de oksel in om deze te masseren.

Terug naar de index


Positie 5(a) – Bo Han van een sterke okselspier

Positie: de tantric zit aan de rechterzijde van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de okselspier en de blaasmeridiaan.
Uitgaande van een sterk ontwikkelde okselspier.

Plaats je rechterhand zo op de linkerrug helft dat de palm van je hand of je duim in de blaasmeridiaan (naar beneden gericht) ligt en gemakkelijk naar beneden kan masseren. Je linkerhand leg je op de okselspier vanaf de oksel. Uitgaande dat dit een goed ontwikkelde spier is kan je deze met je handvolledig omvatten als een kabel en terwijl je naar beneden masseert naar beneden duwen. Beide handen bewegen nu naar beneden toe. Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.

Positie 4 en 5 zijn zeer goed te combineren. Maak de trekkende beweging met je hand en de duwende (Bo) beweging met je pols en onderarm.
Deze positie laat zich zeer goed combineren met positie 2 en 3. Masseer enkele malen de rugspier, waaier uit om enkele malen de middengroepspieren te masseren en ga zo ook naar de okselspier.
Deze positie is ook goed vanaf het hoofdeinde te doen.
Deze positie is ook goed te combineren met de nekspier (6/7). Begin in de nek en vanaf de schouder ga je de oksel in om deze te masseren.

Terug naar de index


Positie 5(b) – Tji’n Han van de okselspier

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de okselspier en de blaasmeridiaan.
Uitgaande van een niet sterk ontwikkelde okselspier.

Plaats je duim of zijkant van je linkerhand in de blaasmeridiaan en je rechterhand leg je op de okselspier vanaf de oksel. Beide handen bewegen nu naar beneden toe. Dit werkt het fijnst als ze om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.
De okselspier is niet sterk ontwikkeld en zodoende masseer je de gehele spier en duw je deze deels het lichaam in, deels naar beneden toe gericht en deels knijp je in de spier.
Deze positie is geen extra Han, maar een variant op 4 en 5 indien de okselspier slap is. Is de okselspier sterk, dan is het beter deze middels Han positie 4 en 5 te masseren.


Deze positie laat zich zeer goed combineren met positie 2 en 3. Masseer enkele malen de rugspier, waaier uit om enkele malen de middengroepspieren te masseren en ga zo ook naar de okselspier.
Deze positie is ook goed te combineren met de nekspier (6/7). Begin in de nek en vanaf de schouder ga je de oksel in om deze te masseren.

Terug naar de index


Positie 6 – trekken van een sterke nekspier

Positie: de tantric zit over de billen
Deze Han positie richt zich op de nekspier en de blaasmeridiaan.
Uitgaande van een sterk ontwikkelde nekspier.

Je rechterhand plaats je naast de wervelkolom met de zijkant van je hand op de blaasmeridiaan, deze hand masseert over de meridiaan naar beneden toe.  De vingers van de linkerhand leg je om de nekspier vanaf de hals. Uitgaande dat dit een goed ontwikkelde spier is kan je deze met je vingers omvatten als een kabel en terwijl je naar de schouder masseert omhoog trekken. In deze Han positie masseer je dus naar links(de nekspier) en naar beneden (blaasmeridiaan). Zorg voor een goede balans. Dit werkt het fijnst als de handen om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.

Positie 6 en 7 zijn zeer goed te combineren. Maak de trekkende beweging met je hand en de duwende (Bo) beweging met je pols en onderarm.
Deze positie is ook goed te combineren met de okselspier (4/5). Begin in de nek en vanaf de schouder ga je de oksel in om deze te masseren.

Terug naar de index


Positie 7(a) – Bo Han van een sterke nekspier

Positie: de tantric zit over de billen
Deze Han positie richt zich op de nekspier en de blaasmeridiaan.
Uitgaande van een sterk ontwikkelde nekspier.

Je rechterhand plaats je naast de wervelkolom met de zijkant van je hand op de blaasmeridiaan, deze hand masseert over de meridiaan naar beneden toe. De vingers van de linkerhand leg je om de nekspier vanaf de hals. Uitgaande dat dit een goed ontwikkelde spier is kan je deze met de onderkant van je hand tegen de nekspier duwen terwijl je deze ook naar de schouder toe masseert. In deze Han positie masseer je dus naar links(de nekspier) en naar beneden (blaasmeridiaan). Zorg voor een goede balans. Dit werkt het fijnst als de handen om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.

Positie 6 en 7 zijn zeer goed te combineren. Maak de trekkende beweging met je hand en de duwende (Bo) beweging met je pols en onderarm.
Deze positie is ook goed te combineren met de okselspier (4/5). Begin in de nek en vanaf de schouder ga je de oksel in om deze te masseren.

Terug naar de index


Positie 7(b) – Tji’n Han van de nekspier

Positie: de tantric zit over de billen
Deze Han positie richt zich op de nekspier en de blaasmeridiaan.
Uitgaande van een niet sterk ontwikkelde nekspier.

Je rechterhand plaats je naast de wervelkolom met de zijkant van je hand op de blaasmeridiaan, deze hand masseert over de meridiaan naar beneden toe.  De linkerhand leg je op de nekspier vanaf de hals en masseer je naar de schouder toe.
In deze Han positie masseer je dus naar links(de nekspier) en naar beneden (blaasmeridiaan). Zorg voor een goede balans. Dit werkt het fijnst als de handen om en om gaan zodat je altijd met minstens 1 hand contact houdt met het lichaam.
De nekspier is niet sterk ontwikkeld en zodoende masseer je de gehele spier en trek je deze deels het lichaam in, deels naar de schouder toe gericht en deels knijp je in de spier.


Deze positie is geen extra Han, maar een variant op 6 en 7 indien de nekspier slap is. Is de nekspier sterk, dan is het beter deze middels Han positie 6 en 7 te masseren.
Deze positie is ook goed te combineren met de okselspier (4/5). Begin in de nek en vanaf de schouder ga je de oksel in om deze te masseren.

Terug naar de index


Positie 8 – horizontaal rolletje

Positie: de tantric zit aan het hoofd van het lichaam.
Er bestaan vele varianten van deze Han positie.

Naast de wervelkolom (dus op de blaasmeridiaan), plaats je de handen naast elkaar zodat je duimen elkaar licht overlappen. De handen liggen niet plat, alleen de vingertoppen rusten op het lichaam. Terwijl de duimen op hun plaats blijven knijp je met de vingers naar de duimen toe (harken) zodat er een huidplooi ontstaat tussen de vingers en je duimen. Beweeg nu met je duimen naar beneden toe en blijf met de vingers harken zodat er een huidplooi blijft bestaan.
Doe dit redelijk stevig, zoals bij een bindweefselmassage. Tegelijk kan je met de linkerduim extra kracht geven in de blaasmeridiaan.


Wees bij het grijpen van een huidplooi niet voorzichtig. Zorg dat je diep genoeg pakt en zodoende meerdere huidlagen meeneemt. Als je alleen de 1e en 2e huidlaag pakt kan het veel pijn doen.
Varianten: Je kunt met beide handen apart een rolletje maken, dit vergt oefening. Je linkerhand concentreert zich op de blaasmeridiaan en de rechterhand concentreert zich op de hoge rugspier of op de middengroepspieren.

Terug naar de index


Positie 9 – verticaal rolletje

Positie: de tantric zit aan de rechterzijde van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de hoge rugspier en de blaasmeridiaan.

Het rolletje welk je bij positie 8 maakt, maak je nu ook. Nu liggen je duimen tegen de wervelkolom aan en de vingers over de hoge rugspier. Door nu weer te gaan harken (knijpen) met de vingers trek je de hoge rugspier naar je toe. Doe dit tegelijk met een korte heen en weer gaande beweging van beide handen en masseer zo naar beneden toe. Doe dit redelijk stevig zodat de hoge rugspier in zijn geheel gemasseerd wordt. Geef met de duimen extra druk op de blaasmeridiaan.

Wees bij het grijpen van een huidplooi niet voorzichtig. Zorg dat je diep genoeg pakt en zodoende meerdere huidlagen meeneemt. Als je alleen de 1e en 2e huidlaag pakt kan het veel pijn doen.
Deze positie laat zich zeer combineren met positie 10. Doe steeds een aantal malen de ene positie en dan een aantal malen de andere, blijf dit zodoende herhalen.

Terug naar de index


Positie 10 – ‘scheuren van de huid’ verticaal

Positie: de tantric zit aan de rechterzijde van het lichaam.
Deze Han positie richt zich op de hoge rugspier en de blaasmeridiaan.

Bij het rolletje (zie positie 8 en 9) gaan de vingers naar de duimen toe zodat er een huidplooi (rolletje) ontstaat. Bij het ‘scheuren van de huid’ ga je met de vingers van de duimen af, zodat de huid strak komt te staan. Doe dit tegelijk met een korte heen en weer gaande beweging van beide handen en masseer zo naar beneden toe. Doe dit redelijk stevig zodat de hoge rugspier in zijn geheel gemasseerd wordt. Geef met de duimen extra druk op de blaasmeridiaan.

Deze positie laat zich zeer combineren met positie 9. Doe steeds een aantal malen de ene positie en dan een aantal malen de andere, blijf dit zodoende herhalen.

Terug naar de index